IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION
AND SPIRITUALITY
RELIGION – SPIRITUALITY ‒ HEALTH – SOCIAL RELATIONS
Opole 25 – 26th June, 2018

Informacje o konferencji


Zgłaszanie wystąpień

Serdecznie zapraszamy naukowców, doktorantów i studentów do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, która odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w budynku przy ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole.

Konferencja ma zamiar umożliwić wymianę naukowych myśli i poglądóww obszarze religii i duchowości. Celem konferencji jest promocja badań nad psychologicznymi aspektami religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych, a także uwzględnienie interdyscyplinarnego podejścia do w/w tematów. Z tego względu zapraszamy do udziału nie tylko psychologów, ale także socjologów, pedagogów, teologów, religiologów, filozofów, lekarzy, pracowników socjalnych i historyków, zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji między religią, duchowością, zdrowiem i relacjami społecznymi.

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłoszą wykłady plenarne są uznani badawcze z psychologii religii m.in. Prof. Chris Lewis (Warwick University) oraz Dr. Miguel Farias (Coventry University, England).

Prezentacje lub plakaty mogą dotyczyć zagadnień w następujących obszarach badawczych:
• Relacje między religią, duchowością i relacjami społecznymi
• Religia, duchowość i zdrowie
• Zdrowie psychiczne i religia
• Psychologia społeczna, zachowanie i religia
• Psychologia duchowości
• Teoria i metodologia w psychologii religii
• Badanie współczesnej religijności
• Wielokulturowość i migracja z perspektywy psychologii religii
• Religijny fundamentalizm i uprzedzenia
• Religia, duchowość i psychoterapia
• Eksperymentalne i poznawcze podejścia do badań religii i duchowości
• Nowe ruchy religijne i zjawiska nowej duchowości
• Edukacja religijna
• Psychologia rozwojowa i religia
• Mózg, zachowanie i religia
• Religia, duchowość i praca

Zgłaszanie streszczeń wystąpień jest możliwe do 25 marca 2018 r. za pośrednictwem zakładki Rejestracja (streszczenia należy nadsyłać w j. angielskim i polskim):

Językiem konferencji jest angielski (preferowany) i polski.

Zgłaszanie plakatów jest również możliwe za pośrednictwem powyższej zakładki.
Plakaty można zgłaszać zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Organizatorzy planują opublikować artykuły bazujące na wystąpieniach (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w następujących czasopismach: Health Psychology Report, Current Issues in Personality Psychology, Polskie Raporty Psychologiczne - Polish Psychological Reports.

Ważne daty związane z konferencją:
• Zgłaszanie streszczeń wystąpień i plakatów do: 25 marca 2018 r.
• Powiadomienie do przyjęciu streszczenia do: 10 kwietnia 2018 r.
• Wniesienie opłaty konferencyjnej do: 30 kwietnia 2018 r.
• Ostateczny termin opłaty konferencyjnej (stawki wynoszą 40 zł więcej) do: 10 maja 2018 r.

Wysokość opłat (zawierają:udział we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady w trakciedni konferencji):

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości
Regularna opłata500 zł450 zł
Doktoranci350 zł300 zł
Studenci200 zł150 złWięcej informacji można uzyskać od organizatorów konferencji, pisząc na poniższy adres mailowy: ptprid4@gmail.com

Organizatorzy:
• Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego
• Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości
• Akademia Ignatianum w Krakowie
• Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Dane do wpłaty:
Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości
ul. Mickiewicza 16/8, 80-425 Gdańsk
Bank Pekao SA, Oddział 2 w Gdańsku, Garncarska 23

Numer konta dla wpłat krajowych:
25 1240 1268 1111 0010 5435 3892

Numer konta dla wpłat z zagranicy (IBAN):
PL25 1240 1268 1111 0010 5435 3892
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Konferencja PTPRiD 2018 (imię i nazwisko uczestnika)